Rabu, 01 Oktober 2014

Seorang Peminta Bekal kepada Nabi SAW

Seorang lelaki telah mempersiapkan diri untuk suatu perjalanan. Semua perlengkapan, tunggangan dan bekal makanan yang diperlukan telah tersedia, tetapi ia merasa ada sesuatu yang kurang. Tiba-tiba ia teringat kepada Rasulullah SAW dan bergegas menemui beliau. Setelah bertemu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya akan bepergian, karena itu saya meminta bekal kepada Tuan!!"
Nabi SAW bersabda kepadanya, "Semoga Allah membekali kamu dengan takwa!!"
Lelaki itu berkata lagi, "Tambahkanlah bekal itu, ya Rasulullah!!"
Beliau bersabda, "Semoga Allah mengampuni dosamu!!"
Lelaki itu berkata lagi, "Tambahkanlah bekal itu, ya Rasulullah!!"
Nabi SAW tersenyum, dan bersabda lagi, "Semoga Allah memudahkan kebaikan padamu dimanapun kamu berada…!!"
Lelaki tersebut sangat gembira dengan bekal doa dari Nabi SAW tersebut, setelah mengucap terima kasih ia berlalu dan segera berangkat ke tempat tujuannya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar