Senin, 24 Maret 2014

Abu Tsa'labah al Khasyni RA

Seorang tabi'in bernama Abu Umayyah, ketika menelaah suatu ayat al Qur'an : Yaa ayyuhalladziina aamanu, 'alaikum anfusakum (Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri! - Surat Al Maidah 105), ia kurang mengerti akan perintah dalam ayat tersebut, yakni tentang menjaga diri sendiri. Maka ia datang kepada seorang sahabat Nabi SAW, Abu Tsa'labah al Khasyni dan menanyakan maksud ayat tersebut.
Abu Tsa'labah berkata, "Kamu menanyakan ayat ini kepada orang yang benar-benar mengetahuinya..!"
Kemudian ia menjelaskan kalau ia pernah datang kepada Nabi SAW untuk menanyakan maksud dari perintah "Jagalah dirimu sendiri" dalam ayat tersebut, dan beliau bersabda, "Wahai Abu Tsa'labah, hendaklah engkau mengajak berbuat baik dan mencegah dari yang mungkar. (Dan  di suatu ketika), apabila kamu melihat orang yang kikir diikuti, dunia lebih diutamakan, dan orang yang mempunyai pendapat mengagung-agungkan pendapatnya, maka jagalah dirimu sendiri ('alaikum anfusakum). Sesungguhnya saat-saat sesudah (berlalunya masa) kamu, adalah saat-saat kesabaran. Orang-orang yang berpegang teguh (pada ajaran dan nilai Islam seperti masa para sahabat) seperti pahala 50 orang yang beramal..!"
Abu Tsa'labah dan beberapa sahabat lainnya bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti pahala 50 orang dari mereka atau dari kami?"
            "Tidak!" Kata beliau, "Bahkan seperti pahala 50 orang dari kalian (para sahabat)…!!"

Tidak ada komentar:

Posting Komentar